Tack och hej

Birgitta driver vidare verksamheten i det nya bolaget Bild & bokstav.
Hon nås på: 070-771 17 33, birgitta@bildochbokstav.com
Se mer på bildochbokstav.com

Maria arbetar som kommunikatör på Västfastigheter.
Hon nås bäst på: 070-771 17 34, maria@lagergreen.se